Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kaarina
 
Aurajokilaakson kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Aurajoki virtaa kappaleen matkaa Kaarinan kunnan alueella ja jokilaakson kulttuurimaisema yhtyy pohjoisessa Liedon Vanhalinnan maisemaan ja etelässä Turun Kuralaan. Alueen merkittävimmät rakennukset ovat Hagan kartanon rakennusryhmä ja Suutelan kappalaisenpappila ympäröivine rakennuksineen.
-Hagan kartanon puinen päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta. Nykyiseen asuunsa se muutettiin 1920.
-Suutelan kappalaisenpappilan puinen, aumakattoinen päärakennus on vuodelta 1850.