Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Uusikaupunki
 
Kallelan ja Varhelan kylien kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kallelan ja Varhelan kylien pitkästä asutushistoriasta kertovat lukuisat rautakautiset kalmistot. Kallelan kylässä on säilynyt perinteinen 1800-luvun talonpoikaisrakennusten muodostama raittinäkymä.