Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kemiö
 
Kemiön kirkon maisema
 
Kuvaus:

Kemiön keskiaikainen kivikirkko on kirkonkylän uudistumisesta huolimatta säilyttänyt yhä hallitsevan asemansa maisemassa. Kirkon vanhimman osan muodostaa 1300-luvun alkupuolella rakennettu sakaristo. Kirkkorakennus on muurattu todennäköisesti 1300-luvun loppuvuosina tai 1400-luvun alussa ja asehuone pian tämän jälkeen. Runkohuone holvattiin kolmilaivaiseksi 1400-luvun keskivaiheilla (Petrus Murator) ja samalla muurattiin myös tiiliset päätykolmiot. Keskilaivassa on tähtiholvit ja sivulaivoissa ristiholvit. Holvien maalauskoristelu periytyy vuodelta 1469 (Pietari Henrikinpojan koulukunta). Kirkkoa muutettiin 1780-luvulla (C.F.Schröder), jolloin mm. muurattiin länsitorni. Kirkkoa on restauroitu 1903 (L.Sonck), 1922 (A.Lindgren) ja 1960-62 (K.Palmqvist). Kirkkomaata ympäröi harmaakiviaita, johon liittyy idässä vanha porttihuone vuodelta 1796. Muurin ulkopuolella on harmaakivinen pitäjänmakasiini 1800-luvun alkupuolelta. Paarihuoneena on vanhan, keskiaikaisperäisen kellotapulin harmaakivinen alaosa. Kirkkomaisemaan liittyy kirkkoherranpappila, jonka päärakennus on vuodelta 1840 (P.J.Gylich), korjaus (E.Bryggman). Puistomaisessa pihapiirissä on myös vanha luhtiaitta. Kirkonkylän miljööseen kuuluu lisäksi entinen säästöpankin talo vuodelta 1924 (E.Bryggman).