Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kemiö
 
Syvälahden kartanoympäristö
 
Kuvaus:

Syvälahden vanhan säterikartanon rakennusryhmä soijaitsee muinaisen merenlahden, nykyisen peltolaakson pohjoisreunalla. Kartanon kaksikerroksinen, puinen päärakennus on vuodelta 1812. Matalammat siipiosat lisättiin 1860-luvulla. Talousrakennuksista mainittakoon edustava empiretyylinen talli ja uusgoottilainen viljamakasiini. Päärakennuksen ympärillä on vanha puisto.