Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kemiö
 
Vestlaxin kalkkilouhokset ja satama
 
Kuvaus:

Vestlaxista on louhittu kalkkia 1500-luvulta lähtien ja kalkkilouhokset muodostavat huomattavan nähtävyyden. Vanhaan satamapaikkaan liittyy myös sahateollisuuden muistoja.