Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kemiö
 
Kiilan raittikylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kiilan kyläsä on säilynyt edustava raittikylämiljöö, jossa talonpoikainen rakennuskanta on viime vuossadalta ja 1900-luvun alusta.