Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lieto
 
Loukinaisten kylä
 
Kuvaus:

Historiallisessa kylämiljöössä sijaitseva Loukinaisten Kallen talon päärakennus on osin 1700-luvulta. Rakennukset muodostavat arvokkaan kokonaisuuden, johon liittyy metsäinen kalmistomäki rautakaudelta.