Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Loimaa
 
Vesikosken kylä
 
Kuvaus:

Vesikosken kylälle antavat leimansa paikan pitkä myllytraditio ja monipuolinen teollinen menneisyys. Nahkatehtaan paikalla on aiemmin toiminut puuhiomo ja konepaja. Laajempaan maisemakokonaisuuteen kuuluvat lisäksi Ferrarian tehdas ja työväenasunnot.
-Vesikosken vanha vesimylly muodostaa ympäröivine asuinrakennuksineen idyllisen miljöön.
-Loimaan Nahka Oy:n tiiliset tehdasrakennukset ja vuosisadan alussa rakennettu johtajan asunto muodostavat oman kokonaisuutensa.