Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Loimaa
 
Satakunnantien miljöö
 
Kuvaus:

Satakunnan tien asutus edustaa harvinaiseksi käynyttä maaseututaajaman muotoa. Eheänä säilyneen puutaloalueen rakennuskanta on pääosin vuosisadan vaihteesta ja 1900-luvun alkupuolelta.