Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Loimaa
 
Kanta-Loimaan kirkko
 
Kuvaus:

Loimijoen itärannalla sijaitseva Kanta-Loimaan kirkko hallitsee jokilaakson tasaista peltomaisemaa. Monivaiheisen rakennushistorian omaava kirkko muurattiin tiilestä 1831-37 (1824 IK/C.Bassi, 1831 IK/C.L.Engel). Muodoltaan se on päätytornillinen ristikirkko. Kirkko vaurioitui pahoin tulipalossa 1888 ja korjattiin nykyiseen asuunsa 1890-91 (J.Stenbäck). Länsitorni sai barokkityylisen yläosan ja ristikeskuksen päälle rakennettiin suuri keskuskupoli. Kirkkotarhaa ympäröi kiviaita. Edellisen kirkon hautausmaata ympäröi puolestaan 1700-luvun keskivaiheilta periytyvä hirsiaita, jota on uusittu vanhan mallin mukaan. Kirkon lähellä on vanha, 1855 rakennettu kaksikerroksinen makasiini, jossa on Loimaan museon kokoelmat.