Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Loimaa
 
Haaroisten kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Haaroisten kartanon kaksikerroksinen, mansardikattoinen päärakennus on peräisin todennäköisesti 1770-luvulta, jolloin Turun akatemian fysiikan professori Jakob Gadolin omisti tilan. Haaroinen on yksi Turun kaupunginarkkitehti C.F. Schröderin Lounais-Suomeen 1700-luvun jälkipuoliskolla suunnittelemista kivikartanoista. Se on mielenkiintoinen esimerkki myöhäisbarokin rakennustaiteesta maassamme. Kartanoon liittyy vanha puisto ja koivukuja.