Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Loimaa
 
Karhulan kylä
 
Kuvaus:

Karhulan kylässä muodostavat Tohnon, Hakkisen ja Peltohulmin tilojen talonpoikaiset rakennusryhmät perinteisen kylämiljöön. Tohnon pitkä päärakennus on 1860-luvulta.