Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Masku
 
Maskun kirkonkylä (Humikkala)
 
Kuvaus:

Maskun keskiaikaisen kivikirkon vanhin osa, sakaristo on rakennettu 1200-luvun lopulla. Runkohuone muurattiin 1300-luvun alkupuolella ja holvattiin tähtiholvein nelitraveiseksi salikirkoksi 1400-luvun jälkipuoliskolla. Tältä ajalta ovat myös päätykolmioiden tiilimuuraus sekä asehuone ulkoisine saarnatuoleineen. Kirkkosalin draperia-aiheinen maalauskoristelu on 1600-luvulta. Kirkon ympärillä on vanha muurin rajaama hautausmaa, jolla sijaitsee mahdollisesti 1600-luvulta periytyvä Hornien kivinen hautakappeli ja hirsinen Lohman-suvun kappeli. Maantien toisella puolen seisova kellotapuli on kiviseltä alaosaltaan keskiaikaista perua puisen yläosan ollessa 1670-luvulta. Kirkon välittömässä läheisyydessä on huomattava rautakautinen kalmisto.
-Maskun kirkkoherranpappilan päärakennus on vuodelta 1861.
-Palsalan talo edustaa Humikkalan kylän vanhaa talonpoikaista rakennuskulttuuria.