Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Masku
 
Stenbergan linnavuori ja maisema
 
Kuvaus:

Stenbergan kalliolla on ollut kivestä muurattu linna keskiajan alussa. Linnasta on säilynyt vain muurien alaosat. Maisema linnavuoren ympärillä on arvokasta.