Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Merimasku
 
Merimaskun kirkkomaisema
 
Kuvaus:

Merimaskun puukirkko on rakennettu 1726 (Kaarle Jaakonp. Killainen). Muodoltaan se on tasavartinen ristikirkko. Vanhaa kirkkomaata ympäröi hirsiaita, joka samoin kuin siihen liittyvä porttihuone periytyy kirkon rakentamisen ajoilta. Siihen liittyvä hirsinen hautakappeli on 1700-luvun puolivälistä. Erillinen, puinen kellotapuli on vuodelta 1769 (J.Lindmark). Merimaskun kirkko on säilyttänyt asemansa Kirkkosalmen ja peltoaukeiden välissä. Ympäröivä rakennuskanta on pääosin vanhaa.