Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Merimasku
 
Tammisaaren talonpoikaistila
 
Kuvaus:

Tammisaaren talonpoikaistilan puinen rakennuskanta on 1800-luvulta.