Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Mietoinen
 
Mynämäenlahden kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Mynämäenlahden pohjukassa levittäytyvät maisemiltaan vaikuttavat savitasangot.
-Saaren kartano on 1500-luvulla muodostettu säteri, joka määrättiin 1680-luvulla everstin virkataloksi. Saari oli 1700-luvulla Augustin Ehrensvärdin virkatalona. Lounais-Suomen koeasema sijoittui alueelle 1959. Kartanon kustavilainen päärakennus on vuodelta 1779 (C.F.Schröder). Rakennuksen kellarit periytyvät vanhemmasta päärakennuksesta. Molemmat piharakennukset ovat päärakennuksen ikäisiä. Kokonaisuuteen kuuluu pieni ulkorakennus 1800-luvun alusta. Kartanon pihapuusto on vanhaa. Saaren suuri tammimetsikkö on rauhoitettu.
-Valaskallion kylä edustaa varsin hyvin säilyneenä alueelle luonteenomaista talonpoikaista raittikylätyyppiä.