Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Muurla
 
Ylisjärven kulttuurimaisema ja Ruotsalan kylä
 
Kuvaus:

Laajojen viljelyaukeiden ympäröimä Ruotsala on seudun edustavimpia kyläkokonaisuuksia. Kyläraitin varrella nauhamaisesti sijaitsevat Häntin, Laurilan ja Knaapin taloryhmät näkyvät tiiviinä rivistönä kauas valtatielle. Näiden jatkeena lännessä on Järven kylän Mannin, Tapanin ja Mölkkärin tilojen muodostama kokonaisuus. Ylisjärven koillisrinteessä on Eriksbergin kartanon vanha, puiston ympäröimä rakennusryhmä. Ylisjärven alueelta on löydetty runsaasti jälkiä kivikautisesta asutuksesta.