Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Helsinki
 
Kaisaniemen puisto ja kasvitieteellinen puutarha rakennuksineen
 
Kuvaus:

Kaisaniemen puisto oli merkitty Ehrenströmin 1812 laatimassa asemakaavassa yleiseksi puistoksi, mutta jo tätä ennen se oli ollut hakamaana ja puutarhana. Puiston itäosassa sijaitseva yliopiston kasvitieteellinen puutarha on perustettu 1828. Puutarhan puinen hallintorakennus on vanhimmilta osin vuodelta 1833. Suuri, rauta- ja lasirakenteinen palmuhuone valmistui 1889 (G.Nyström). Jugendtyylinen laitosrakennus on vuodelta 1900 (G.Nyström). Kaisaniemen rannassa on viime vuosisadan keskivaiheilla rakennettu pieni asuinrakennus (J.Wik) ja parhaillaan sen viereen pystytetään kantakaupungista purettuja vanhoja asuinrakennuksia. Kaisaniemen puinen ravintolarakennus on vanhimmilta osin vuodelta 1836.