Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Naantali
 
Naantalin vanhakaupunki
 
Kuvaus:

Naantalin kaupungin synty liittyy birgittalaisluostarin perustamiseen 1443. Kaupungin vapaamuotoinen, osin keskiaikaisia piirteitä omaava asemakaava ja puinen, pääosiltaan 1700- ja 1800-luvuilta oleva rakennuskanta on säilynyt hyvin. Naantalissa on säilynyt eräitä muissa puukaupungeissamme harvinaiseksi käyneitä piirteitä kuten keskiaikaista traditiota edustavat asuintalojen läpikäytävät portinylishuoneineen. Kirkon ympärillä on vanhoja, 1860-luvulla virinneeseen kylpyläelämään liittyneitä rakennuksia, kuten 1890-luvulla rakennetut Merisali ja näkötorni. Naantalin satama ympäröivine rakennuksineen on maassamme ainutlaatuinen. Oman lisänsä kaupungin ilmeelle antavat paljaat Kuparivuoren kalliot.
-Naantalin birgittalaisluostari perustettiin 1443. Ensimmäinen kirkko rakennettiin hirrestä samalla kun kivikirkon rakentaminen käynnistyi. Kivestä ja tiilestä muurattu luostarikirkko valmistui 1460-luvulla. Se on kolmilaivainen, ulkoisin tukipilarein vahvistettu hallikirkko, jonka keskilaivaa kattavat tähtiholvit ja sivulaivoja ristiholvit, muuratut uudestaan 1863-66. Runkohuoneen itäpäädystä erkanee keskiaikainen sakaristo, jota on muutettu 1680-luvulla. Länsipäädyssä on sijainnut keskiajalla ulkoneva munkkikuori, johon on liittynyt toinen sakaristo. Kirkon korkea, barokkikupoliin päättyvä länsitorni on 1790-luvulta (M.Piimänen). Kirkko restauroitiin 1963-64 (O.Kestilä). Kirkon pohjois- ja länsipuolisessa kirkkopuistossa ovat sijainneet nunnien ja munkkien luostarit. Niiden perustukset ovat maan alla. Kirkkotarhan puistoistutukset periytyvät viime vuosisadalta.
-Naantalin museo toimii Hiilolan talossa, jonka pihapiiriin kuuluu kaksi 1700-luvun asuinrakennusta, aitta, ulkorakennus ja tuulimylly.
-Naantalin pappila on rakennettu 1852.
-Haartmanin talo , Luostarinkatu 3; Taidemaalari Axel Haartman rakennutti kaksikerroksisen asuintalon 1925-26 (E. Bryggman). Hyvin säilyneeseen rakennukseen liittyy samanikäinen puutarha pergoloineen.