Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nauvo
 
Nauvon kirkkomaisema
 
Kuvaus:

Nauvon keskiaikaisen kivikirkon vanhimman osan muodostaa 1300-luvulla rakennettu sakaristo. Runkohuone on rakennettu1400-luvun alussa ja holvattu 1425-50. Kolmilaivaista kirkkosalia kattavat ristiholvit. Kirkkosalia laajennettiin 1600-luvulla ns. pikkukirkolla. Holvien primitiivinen maalauskoristelu on 1400-luvun jälkipuolelta, seinien 1400- ja 1600-luvuilta. Kirkko restauroitiin 1957-58 (A-L.Stigell). Kivimuurin ympäröimällä kirkkomaalla sijaitsevat luuhuone, ruumishuone ja entinen Finckenbergien hautakappeli ovat 1700-luvulta. Muurin viidestä porttihuoneesta vanhin on vuodelta 1767. Erillinen, kalliolla seisova hirsinen kellotapuli on vuodelta 1751.
-Nauvon pappilan puinen päärakennus on vuodelta 1863.