Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nauvo
 
Seilin hospitaali ja kirkko
 
Kuvaus:

Seilin hospitaali perustettiin 1619 spitaalisairaalaksi. Vuosina 1785-1962 saarella toimi mielisairaala. Hoitolaitoksen ja sairaalayhteisön toimintaan liittynyttä rakennuskantaa on säilynyt saarella kymmenittäin. Seilin saari on muodostettu luonnonsuojelualueeksi. Hospitaalin rakennuksissa toimii Saaristomeren tutkimuslaitos.
-Seilin puukirkko on rakennettu 1733 (Kaarle Jaakonp. Killainen). Se on muodoltaan lähes ristikirkko. Runkohuoneeseen liittyvät sitä kapeammat ja matalammat sakarat, jotka avautuvat kirkkosaliin. Maalaamattoman, hirsipintaisen kirkkosalin länsipään erottaa muusta kirkosta aitaus, jolla leprapotilaat eristettiin terveistä. Myös kuori on erotettu salista samanlaisella aidalla. Kirkon ulkopuolella vanhan mallin mukaan 1960 rakennettu katettu kelloteline. Kirkkomaata ympäröi lauta-aita.
-Entinen pappila on vuodelta 1791.
-Sairaalan maatilan, Fogdebyn, päärakennus on vuodelta 1852.
-Porttirakennus, joka oli hospitaalin ensimmäinen kivinen sairaalarakennus, on vuosilta 1801-03.
-Hospitaalin kivinen päärakennus on rakennettu vaiheittain. Vanhin osa on 1800-luvun alkuvuosilta. Keskiosa on rakennettu 1840- ja 50-lukujen vaihteessa (P.J.Gylich) samoin kuin ilm. myös länsisiipi. Rakennukset yhdistettiin 1887 (J.Ahrenberg).
-Kaksikerroksinen hirsinen asuinrakennus, Fyyri, on rakennettu taloudenhoitajan ja päällysmiehen virka-asunnoksi 1827 (C.L.Engel).