Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nauvo
 
Kvivlaxin kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kvivlaxin saaristolaiskylä on Nauvon pääsaarten parhaiten säilyneitä kokonaisuuksia.