Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nauvo
 
Dalkarbyn kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Dalkarbyn kylä ja Piparbyn rakennusryhmä muodostavat perinteisen kylämaiseman Lillandetin etetlärannalla vanhan maantien varrella.