Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nauvo
 
Nötön kylä /Saaristomeren kansallispuisto
 
Kuvaus:

Nötön saarella on ollut kappeli jo 1600-luvulla. Nykyinen puukirkko on rakennettu 1756-57. Muodoltaan se on kahdeksankulmainen, aumakattoinen pitkäkirkko, jonka länsipäässä on satulakattoinen eteinen. Koilliskulmaan on lisätty ulkoneva sakaristo 1870. Kirkkosalia kattaa lautainen tynnyriholvi. Saaren vanha asutus kirkkoineen muodostaa arvokkaan kokonaisuuden karussa saaristomaisemassa.