Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nousiainen
 
Nousiaisten kirkkomaisema
 
Kuvaus:

Nousiaisten kirkon sijainti Nousiaistenjoen korkealla törmällä on poikkeuksellisen vaikuttava. Kirkolla ja kirkkomaisemalla on erityisasema maamme kulttuurihistoriassa osana Pyhän Henrikin historiallista pyhiinvaelluspolkua.
-Nousiaisten keskiaikainen kivikirkko on rakennettu todennäköisesti 1286-90 Pyhän Henrikin hautakirkoksi. Muodoltaan se on kaksikuorinen, kolmilaivainen pitkäkirkko, jonka länsipääty on kolmisivuinen. Ulkoiset tukipilarit jäsentävät julkisivuja. Pohjoissivulla on runkohuoneen ikäinen sakaristo ja eteläsivulla asehuone 1300-luvun jälkipuoliskolta. Samalta ajalta ovat kirkon ristiholvit. Kalkkimaalaukset ovat mahdollisesti 1400-luvun alusta. Kirkkosalissa on kopio Pyhän Henrikin sarkofagista. Erillinen, puinen kellotapuli on rakennettu 1759-60 (M.Leidenius). Kirkkoa ja tapulia ympäröi vanha, kiviaidan rajaama hautausmaa.
-Joen vastakkaisella puolella sijaitseva vanha pappila on vuodelta 1890. Pihapiirissä on vanha luhtiaitta. Pappilassa toimii nykyisin Nousiaisten kotiseutumuseo. Alueelle on siirretty vanhoja rakennuksia.
-Topoisten Granströmin edustava päärakennus on 1840-luvulta.
-Lännessä kirkkomaisemaan liittyy Hirvijoen kulttuurimaisema ja Nummen kylämäen miljöö.
-Santamalan Moisiossa on oletettu sijainneen Pyhän Henrikin ensimmäisen, puisen hautakirkon.