Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nousiainen
 
Vadanvainion kylämiljöö
 
Kuvaus:

Vadanvainion kylämiljöö edustaa perinteistä varsinaissuomalaista talonpoikaiskulttuuria. Junnilan talo on 1700-luvun jälkipuoliskolta.