Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Helsinki
 
Johanneksen kirkko ympäristöineen
 
Kuvaus:

Johanneksenkirkko on valmistunut 1891 (A.E.Melander). Poikkilaivalliseen pitkäkirkkoon liittyy idässä kaksi korkeaa, suippokärkistä tornia. Kirkon ympärillä on sarja puistoja, joita kehystää arkkitehtonisesti arvokas rakennuskanta.
-Taideteollisuusmuseo; Alkuaan Brobergin kouluksi (Läroverket för gossar och flickor) valmistunut rakennus on vuodelta 1895 (G.Nyström) korjattiin Taideteollisuusmuseoksi 1979 (O.Borg).
-Rakennustaiteen museon rakennus valmistui Tieteellisten seurojen taloksi 1899 (M.Schjerfbeck). Alkuperäisestä, laajemmasta suunnitelmasta toteutettiin ainoastaan tämä osa. Myöhemmin rakennuksessa toimi yliopiston voimistelulaitos ja vuodesta 1980 se on ollut Suomen rakennustaiteen museon hallinnassa.
-Opettajankoulutuslaitos, Ratakatu 2; alkuaan Suomalaisen Alkeisopiston koulutalo valmistui 1878 (F.A.Sjöström). Alkeisopisto muutettiin Suomalaiseksi normaalilyseoksi 1887. Myöhemmin rakennuksessa on toiminut Kouluhallitus ja Opettajakorkeakoulu, nykyinen Opettajankoulutuslaitos.
-Helsingin I normaalikoulu, Ratakatu 4; alkuaan Suomalaisen normaalilyseon koulutalo rakennettiin 1904-05 Jac.Ahrenberg).
-Laivurinrinteen varrella oleva Cygnaeusskolan on vuodelta 1911 (K.Hård af Segerstad). Viereisellä tontilla on entinen ruotsalaisen kauppaopiston talo vuodelta 1915 (V.Jung, E.Fabritius, W.Aspelin).
-Virastotalo Korkeavuorenkatu 21; alkuaan asuintaloksi suunniteltu rakennus on vuodelta 1888 (A.Högberg). Myöhemmin se on ollut venäläisen santarmihallinnon sekä itsenäisyyden aikana puolustushallinnon käytössä. Vuodesta 1990 se on ollut pääosin ympäristöministeriön toimitiloina.
-Korkeavuorenkadun, Johanneksentien ja Laivurinrinteen varrella on joukko edustavia asuinrakennuksia vuosisadan vaihteen molemmilta puolin.