Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Paimio
 
Paimionjokilaakson kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Paimionjokilaakson laaja kulttuurimaisema ulottuu Paimionlahden ranta-alueilta, Sauvon Paddaisista aina Juntolan kylään asti. Jokisuussa rannata avartuvat laajoiksi peltoaukeiksi Hevonpäässä ja Sauvon Meltolassa. Suuri rantatie johtaa yli Paimionjoen kirkonkylän kohdalla.
-Paimionlahden länsirannalla, paikassa, jossa Paimionjoki laskee mereen sijaitsee Wiksbergin l. Hevonpään kartanon kaksikerroksinen kivinen päärakennus on 1770-luvulta (C.F. Schröder). Pääjulkisivun barokkiaiheinen portaali ja itäpäädyn altaani ovat 1920-luvulta (J. Eklund). Toinen asuinrakennus on peräisin 1800-luvun alusta ja tiilirakenteinen kolmikerroksinen empiretyylinen viljamakasiini on vuodelta 1823 (C.L. Engel). Myös muut talousrakennukset ovat viime vuosisadalta. Robert Henrik Rehbinder syntyi Wiksbergissä 1777.
-Hevonpäässä lähellä kartanoa sijaitsee "Seitsemän pitäjän kirkko", vanha kirkonpaikka. Paikalla olleen puukappelin tuhouduttua tulipalossa rakennettiin uusi kappeli, Pyhän Jaakobin kappeli tiilestä 1928 (L.Sonck). Kappelin vieressä on vanha tapuli vuodelta 1734 sekä Rehbinderien pyöreä hautakappeli 1820-luvulta (C.L.Engel).
-Herrankartano oli kuninkaankartanona 1500-luvulla. Paikalla on runsaasti esihistoriallisia ja keskiaikaisia muinaisjäännöksiä. Lähellä on myös keskiaikaisen Räpälän puukirkon paikka.
-Paimionjoen itärannalla sijaitsee Paimion kotiseutumuseo, johon kuuluu alun toistakymmentä rakennusta.
-Joen länsirannalla sijaitsevan kirkkoherranpappilan puinen päärakennus on rakennettu 1804-06 Frans Mikael Franzénin ollessa Paimion kirkkoherrana. Rakennusta on jatkettu ja ulkoasua muutettu 1800-luvun jälkipuolella. Rakennuksen alla oleva kivikellari on osin 1500-luvulta.
-Halkilahden tilan talouskeskus sijaitsee historiallisen Käräjätien varrella. Päärakennus on 1800-luvun keskivaiheilta, pohjoispää 1880-luvulta. Pihapiirissä on vanha luhtiaitta, karjapihan reunassa komea kivinavetta ja hirsinen talli sekä kauempana sauna, riihi ja muonamiehen mökki.
-Rukkijoki on vanhan talonpoikaisen ryhmäkylän luonteen säilyttänyt kylä, jota kiertää vanha kyläraitti.