Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Parainen
 
Paraisten kirkkomaisema
 
Kuvaus:

Paraisten keskiaikaisen kivikirkon ympärillä on säilynyt laaja pienten tupien muodostama asuinalue, Vanha Malmi, joka rajoittuu kanaaliin. Tämä asutus on saanut alkunsa jo 1500-luvulla ja se oli pitkään käsityöläisten ja merimiesten asuinaluetta.
-Paraisten keskiaikaisen kivikirkon runkohuone on vanhimmilta osin 1280-luvulta. Se valmistui todennäköisesti n. 1320. Kolmilaivaiseen kirkkosaliin liittyi itäpäässä runkohuonetta kapeampi kuoriosa, joka purettiin 1300-luvun loppupuolella. Pohjoisseinästä ulkoneva sakaristo valmistui 1300-luvun keskivaiheilla ja kirkko holvattiin pian tämän jälkeen ristiholvein pseudobasilikaksi. Arvokkaat holvi- ja seinämaalaukset ovat vuodelta 1486 (Pietari Henrikinpojan koulukunnan). Kirkon itäpäädystä erkanee ns. Agricola-kappeli, jonka vanhimman osan muodostaa1200-luvulla rakennettu sakaristo. Se sisustettiin suomalaisen seurakunnan kirkoksi 1651-52. Tätä kirkkoa laajennettiin vielä 1688-95. Kirkko kunnostettiin museohuoneeksi 1935-36 (A.W.Racken) ja 1968 se sisustettiin uudelleen kappeliksi. Kirkkoa ympäröi vanha hautausmaa.
-Erillisen kellotapulin harmaakivinen alaosa on keskiaikainen ja puinen yläosa vuodelta 1709.
-Kirkon itäpuolella sijaitseva siunauskappeli rakennettiin 1929-30 (E.Bryggman). Muodoiltaan ja materiaaleiltaan yksinkertainen kirkko heijastaa klassisismin ja funktionalismin vaihettumista. Kirkkomaalla on lisäksi arkkipiispa Jacob Tengströmin kivinen hautakappeli vuodelta 1819. Kirkkomaata ympäröi harmaakivimuuri, johon liittyy kaksi katettua porttia 1840-luvulta.
-Kirkon vieressä sijaitsevat ns. kirkkokorttelitupa 1900-luvun alusta ja Fredrikan tupa, jossa Fredrika Runeberg on asunut.