Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Parainen
 
Kuitian kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Joakim Flemingin ilmeisesti 1480-luvulla rakennuttama harmaakivinen kartanolinna lukeutuu maamme harvoihin keskiaikaisiin profaanirakennuksiin. Linnaa korotettiin uuden ajan alussa. Linnanpihaa rajaa nykyinen, puusta 1700- ja 1800-luvuilla rakennettu päärakennus, jonka kellarit ovat vanhempia. Vanhaan kiviseen pajarakennukseen on sisustettu kartanokappeli 1932-33 (J.Rinne, O.Niemi). Rakennusten ympärillä on vanhaa puistoa ja laajahko kulttuurimaisema.