Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Parainen
 
Simonbyn kalkkilouhos
 
Kuvaus:

Simonbyn satoja metrejä pitkä kalkkilouhos on Paraisten vanhimpia avolouhoksia ja maisemallisesti hyvin merkittävä.