Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Parainen
 
Atun kartano ja historialliset teollisuusalueet
 
Kuvaus:

Jo keskiajalla tunnettu Atun kartano lukeutuu miljööltään Varsinais-Suomen edustavimpiin. Kartanopihaa neliömäisesti ympäröivistä rakennuksista vanhimmat ovat 1700-luvun alkupuolelta. Vanhassa konttorirakennuksessa on sijainnut 1700-luvulla kartanon kappeli. Kuonatiilistä rakennetut ulkorakennukset ja ns. kahvimyllytalot ovat rakennushistoriallisesti kiintoisia. Kartanon rantakaistalla sijainneesta suursahasta on jäljellä muutamia rakennuksia. Kartanosta luoteeseen on veden täyttämiä kaivoskuiluja.