Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Perniö
 
Perniön aseman kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Perniön rautatieasemaon rakennettu1898-99 (B.Granholm) ja laajennettu 1905. Hyvin säilyneeseen asemarakennukseen liittyy puisto, asuin- ja talousrakennuksia sekä makasiineja. Asemayhdyskunnassa on säilynyt lukuisia vuosisadan alkupuolen liikerakennuksia, jotka muodostavat viehättäviä raittinäkymiä. Työväenyhidistyksen talo on vuodelta 1910.