Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Perniö
 
Latokartanon kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Latokartanon rakennusryhmä sijaitsee Perniönjoen ja Kiskonjoen välisessä viljavassa peltomaisemassa. Latokartanon koski on lounaisen Suomen komeimpia ja siihen liittyy muistoja ja jäänteitä 1830 perustetusta Latokartanon ruukista, mm mylly vuodelta 1805 ja pitkä työväenasunto. Latokartanon l. Näsegårdin puinen, mansardikattoinen päärakennus on 1700-luvun lopulta, mutta nykyinen asu on peräisin vuoden 1925 (A.Nyström) korjauksesta. Pienemmät, mansardikattoiset siipirakennukset lienevät 1770-luvulta. Kuuston 1732 perustettu ruukki on sijainnut n. kahden km:n päässä Latokartanon koskesta. Siitä on jäljellä pienen puron varrella kivisen vasarapajan raunio.