Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Helsinki
 
Eira ja Ullanlinna
 
Kuvaus:

Eiran huvilakaupunginosa sai alkunsa vuosisadan alussa Lars Sonckin aloitteesta. Hänen laatimansa kaavaluonnoksen pohjalta valmistui lopullinen asemakaava 1908. Rakennukset sijaitsevat vapaasti maastonmuotoja seuraavien katujen ja kujien varrella. Pääosa kivisestä asuinrakennuskannasta on vuosilta 1910-14.
-Alkuaan synnytyssairaalaksi rakennettu Villa Ensi on vuodelta 1911 (S.A.Lindqvist). Rakennus korjattiin asuinkäyttöön 1930-luvulla.
-Tehtaanpuisossa sijaitseva Mikael Agricolan kirkko on vuodelta 1935 (L.Sonck). Peittämättömästä tiilestä muurattu kirkko on muodoltaan tornillinen pitkäkirkko.
-Huvilakatu muodostaa yhtenäisen katunäkymän. Kiviset kolmikerroksiset asuinrakennukset ovat pääosin vuosilta 1904-10. Kortteleita halkovat Huvilakadun suuntaiset kapeat kujat. Piha-alueista monet ovat puistomaisia.
-Eiran sairaala rakennettiin kahdessa vaiheessa 1905 ja 1910 (L.Sonck).
-Liikemies Uno Staudinger rakennutti Laivurinkadun varrelle 1906 suuren yksityishuvilan, Villa Johannan (S.A.Lindqvist). Pihasiipi on vuodelta 1912.
-Tehtankadun ja Puistokadun kulmauksessa sijaitseva katolinen Pyhän Henrikin kirkko on rakennettu peittämättömästä tiilestä 1859-60 (IK/ E.B.Lohrmann). Muodoltaan se on päätytornillinen pitkäkirkko.
-Tehtaankatu ja Korkeavuorenkatu muodostavat yhtenäisiä, tiiviisti rakennettuja katunäkymiä. Rakennuskanta on pääosin 1910-luvulta.