Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Perniö
 
Strömman kanavan kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Strömman kanava ruopattiin ensi kerran V.Z.Bremerin toimesta 1897 ja uusittiin nykyisiin mittoihinsa 1968. Vanhan kanavan teräksinen kääntösilta on vuodelta 1897 (K.Lindberg). Kanavanvartijan talo on vuodelta 1897 (B.Granholm). Kanavan kaakkoisrannalla on Strömman kartanon rakennusryhmä, jossa päärakennus on vanhimmilta osin vuodelta 1830.