Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pertteli
 
Perttelin kirkkomaisema
 
Kuvaus:

Perttelin keskiaikainen, Pyhälle Bartolomeukselle nimetty kivikirkko on1400-luvulta. Vanhimman osan muodostaa sakaristo, joka on aivan 1400-luvun alusta runkohuoneen ollessa vuosisadan keskivaiheilta. Kolmilaivaista kirkkosalia kattavat neli-, kuusi- ja kahdeksanjakoiset ruodeholvit. Harmaakivinen asehuone on vuodelta 1750 ja sakaristo suurimmaksi osaksi 1820-luvulta. Erillisen kellotapulin harmaakivinen alaosa on vuodelta 1729 ja puinen yläosa vuodelta 1889 (H.Rancken). Kirkkomaata ympäröi harmaakiviaita. Kirkolla on huomattava merkitys osana Uskelanjoen kulttuurimaisemaa.