Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pertteli
 
Juvankosken kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Juvankoskella on toiminut paperitehdas 1830-luvulta aina vuosisadan vaihteeseen. Tuotantorakennuksia ei paikalla ole säilynyt. Jäljellä on sen sijaan yksi työväenrakennus.