Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Piikkiö
 
Piikkiön kirkko ympäristöineen
 
Kuvaus:

Piikkiön harmaakivikirkko on rakennettu 1753-55 (Samuel Berner). Yksilaivaisen runkohoneen itäinen kuoripääty on kolmisivuinen. Sakaristo on runkohuoneen ikäinen, asehuone hieman nuorempi. Kirkkosalin lautainen tynnyriholvi on vuodelta 1908. Erillinen, alaosaltaan harmaakivinen kellotapuli on vuodelta 1810. Kivimuurin ympäröimällä kirkkomaalla on entinen Pussilan kartanon hautakappeli vuodelta 1819. Kirkon maisemakokonaisuuteen liittyy sen pohjoispuolella sijaitseva Piikkiön pappila, jonka päärakennus on rakennettu alkuaan 1779 ja korjattu vuosina 1868 ja 1918. Suomen puutarhanhoidon uranuurtaja, Pietari Kalm perusti 1750-luvulla pappilan puutarhan.