Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Piikkiö
 
Piikkiönlahden kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Piikkiönlahden pohjoisrannalla muodostavat Tuorlan ja Raadelman kartanot arvokkaan maisemakokonaisuuden.
-Tuorlan kartano on nykyisin valtion maatalousoppilaitoksena. Kartanon päärakennus on rungoltaan mahdollisesti 1600-luvulta. Nykyiseen asuunsa se muutettiin 1929 (E.Bryggman). Entinen konttorirakenus, Voutila on rakennettu kivestä 1810-luvulla. Samalta ajalta ovat kiviset makasiinit torneineen ja rapattu kaksikerroksinen viljamakasiini. Paja on 1870-luvulta ja puinen huvimaja viime vuosisadan lopulta. Tuorlan Kuninkaanniitty on komeita tammia ja pähkinäpensastoa kasvava etelärinne.
-Raadelman kartanon osin kolmekerroksinen puinen päärakennus on rakennettu useassa vaiheessa. Nykyasu on pääosin perua vuosien 1878 (F.A.Sjöström) ja 1937 muutostöistä. Päärakennuksen ympärillä on vanha puisto. Kartanon talousrakennuksista mainittakoon empiretyylinen viljamakasiini.
-Keskiaikaisperäinen Uudenmaan rantatie kulkee Tuorlan ja Raadelman kartanoiden alueella nykyisen valtatien eteläpuolella.