Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Piikkiö
 
Pukkilan kartano
 
Kuvaus:

Pukkilan vanhan rälssikartanon puinen päärakennus on rakennettu 1762 ja korjattu tähän alkupeäiseen asuunsa 1965-70, jolloin siinä aloitti toimintansa Pukkilan kartanomuseo. Siipirakennuksena on vanha päärakennus, jonka holvattu kellari on mahdollisesti 1600-luvulta. Vuonna 1901 valmistuneessa kivinavetassa toimii ajokalumuseo.