Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Piikkiö
 
Rungon kylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Rungon kylän pitkästä asutushistoriasta kertovat kylän rautakautiset kalmistot. Perinteistä talonpoikaisasutusta edustaa Vaivion vanha päärakennus. Pääosa kylän rakennuskannasta on 1940- ja 1950-lukujen omakoti- ja maatilarakennuksia.
-Rungon kestikievari perustettiin Turun-Viipurin -tien varrelle ilmeisesti 1800-luvun alussa. Kestikievarin rakennuksista ovat säilyneet pitkä päärakennus, osa talliriviä, hirsinen talli ja vuosisadan vaihteessa rakennettu kivinavetta. Perimätiedon mukaan kievarissa on vieraillut Aleksanteri I.