Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pyhäranta
 
Ylikylän miljöö
 
Kuvaus:

Ylikylässä on säilynyt runsaasti vanhaa rakennuskantaa. Erikseen mainittakoon Ylikylän entinen pappila, jonka päärakennus lienee 1800-luvun keskivaiheilta ja sen vieressä sijaitsevan Impilän edustava päärakennus.