Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pyhäranta
 
Santtion kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Santtion kylässä on säilynyt varsin eheänä 1800-luvun kylämiljöö, jota leimaa pienialaisten viljelmien lomassa oleva talonpoikaisasutus.