Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pyhäranta
 
Rihtniemen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Rihtniemen kulttuurimaisema on rannikkoseudulle ominaisella tavalla pienijakoista. Erillistalojen muodostamassa kylässä on säilynyt runsaasti vanhaa rakennuskantaa. Rannalla sijaitsee ns. Rihtniemen piispanrinki, kahdeksankulmainen kivilatomus, johon liittyy kertomuksia niin Piispa Henrikistä kuin Arvid Kurjestakin.