Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pöytyä
 
Pihlavan kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Pihlavan kartanon vanha ja uusi päärakennus muodostavat ulkorakennuksineen ja puistoineen arvokkaan, maisemaan hyvin sopeutuvan kokonaisuuden. Nykyinen päärakennus on uusittu 1890-luvulla, jolloin se sai mm. rikasmuotoisen kuistinsa. Kulttuurimaisemaltaan alue liittyy läheisesti Aurajokilaakson laajaan maisemakokonaisuuteen.