Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pöytyä
 
Juvan Perko-Taneli
 
Kuvaus:

Juvan Perko-Tanelin kaksi taloa muodostavat ehjän talonpoikaistalojen kokonaisuuuden, jossa vanhimmat rakennukset, mm. kellaritupa ovat 1700-luvulta. Kulttuurimaisemaltaan alue liittyy läheisesti Aurajoen laajaan maisemakokonaisuuteen.