Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rusko
 
Hiidenvainion kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Ruskon kirkonkylän pohjoispuolella sijaitseva Hiidenvainion kylä muodostaa mutkittelevan Ruskonjoen ja siihen laskevan Kololanojan tuntumassa elävän kulttuurimaiseman, jolle runsaat rautakautiset kalmistot antavat ajallista syvyyttä. Kylämäelle on noussut joitakin uudisrakennuksia, mutta perinteistä rakennuskantaa on yhä mm. Hiidenvainion ja Haikan tiloilla.