Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Salo
 
Uskelanjokilaakson kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Isokylän jokirannassa on sijainnut Uskelan vanha emäkirkko. Puinen kirkko sortui maanvyörymän mukana jokeen 1825. Paikalla on yhä pienen kirkkotarhan ympäröimänä puinen kellotapuli vuodelta 1751. Lähellä on sijainnut Uskelan pappila, jonka paikalla oleva taloryhmä on 1800-luvun keskivaiheilta.
-Salosta Perttelin kautta Somerolle johtava Hiidentie seuraa Uskelanjoen juoksua. Keskiaikaisperäinen, mahdollisesti jo rautakautinen tie on säilyttänyt pääpiirteissään vanhan linjauksensa.